HFO's

HFO KoelgassenKoudemiddel van de toekomst voor uw klimaatsysteem

HFO voldoet aan de F-gassenverordening 2014 en is een nieuw koudemiddel dat geen effect heeft op de ozonlaag en met bijna geen GWP.
De ontwikkeling van HFO is een reactie op de veranderende regelgeving van de Europese unie. In de Europese F-Gassen verordening is een verbodsbepaling ingevoerd op bepaalde apparaten die HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) gebruiken. Carrier heeft al ruim 20 jaar ervaring in het gebruik maken van niet-ozonafbrekende stoffen. Zo heeft het de industrie weggeleid van het gebruik van ozonafbrekende stoffen.

De huidige nieuwe generatie van synthetische koudemiddelen, de HFO's, geven een vergelijkbaar rendement en voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als de HFK's, met daarbij een laag GWP.

R1234yf - uitstekende oplossing voor automotive air conditioning

De Europese Unie heeft het gebruik van R134a als koudemiddel voor airconditioning van nieuwe auto’s vanaf het modeljaar 2011 verboden in de EU-landen.
R1234yf is recentelijk ontwikkelt als potentieel alternatief met eigenschappen die zeer vergelijkbaar zijn met R134a, maar met een broeikaseffect van 4 CO2-equivalent op een 100-jaarhorizon. Het heeft ook een ozonlaag aantastingpotentieel van 0 en excellente “Life Cycle Climate Performance” (LCCP) in vergelijking met R134a en CO2. Het is een doorbraak op het gebied van de auto-airconditioning.

De voornaamste kenmerken van R1234yf

R1234yf zijn onverzadigde moleculen met minstens één dubbele koolstof-koolstof verbinding. Deze moleculen zijn bijzonder reactief in de atmosfeer en hebben daarom een relatief korte levensduur. Deze korte levensduur draagt gedeeltelijk bij tot de lage GWP.

Koudemiddelen zijn in giftigheidsklassen onderverdeeld. Klasse A voor de licht giftige koudemiddelen en klasse B voor een hogere giftigheid. De twee voornaamste moleculen R1234yf en R1234ze zijn beide klasse A, en de mengsels van deze moleculen zijn ook klasse A.

R1234ze

R1234ze is qua toepassing en drukken het meest vergelijkbaar met R134a. De GWP factor is zeer laag, namelijk <1, terwijl die van R134a, 1410 is. De GWP factor van CO2 is 1. R1234ze heeft lagere drukken dan R134a en kent een lager volumetrisch rendement dan R134a. Dat betekent dat de koelcapaciteit ca. 20% lager is. Dat zou betekenen dat er een grotere compressor geselecteerd moet worden t.o.v. R134a.

De voornaamste kenmerken van R1234ze

R1234ze is onder normale omgevingstemperaturen onbrandbaar. Echter, onder specifieke omstandigheden zou er vlamvorming kunnen optreden. Daarom is het koudemiddel geclassificeerd in de categorie A2L. In de huidige EN378 is deze categorie echter niet vermeld. In de Amerikaanse ASHRAE 34-2010 zijn de A2L koudemiddelen wel geclassificeerd.

 

* Voor gedetaileerde informatie over koudemiddelen van Chemours en de toepassingen, neem contact met ons op via sales@uniechemie.nl of bel 055-533 45 29
1 VLT=Very Low Temperature, LT=Low Temperature, MT=Medium Temperature, AC=Air Conditioning, Transport=Transport Refrigeration, Auto=Automotive Air Conditioning
2 Alle getoonde koudemiddelen hebben ASHRAE A1 Safety Classification, tenzij anders vermeld.
3 MO=Mineral Oil, AB=Alkylbenzene, POE=Polyol Ester, PAG=Polyalkylene Glycol for Mobile AC
4 GWP=Global Warming Potential, IPCC Fifth Assessment Report, AR5