Uniechemie Akademie

Uniechemie wil de oplossingsgerichte partner voor de installateur en OEM ondernemingen in Nederland zijn op het gebied van koudetechniek, koudemiddelen en unitbouw. Uniechemie stelt de klant centraal en biedt superieure productkennis, technische ondersteuning, duurzame oplossingen voor koudemiddelen, service en productie van klantspecifieke compressorunits en koelsystemen. Uniechemie wil continu inspelen op behoeften van klanten door het opleiden van medewerkers en gebruikers en het actief delen van deze koeltechnische kennis met collega’s, installateurs en eindgebruikers. Wij creëren een prettige werkomgeving, open communicatie en bevorderen loyaliteit. Uniechemie streeft naar ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen met o.a. energiezuinige oplossingen, natuurlijke en laag GWP koudemiddelen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied koudetechniek stellen steeds meer eisen aan engineers, monteurs, bedrijfsleiders en project managers. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het vergaren van kennis een tijdrovende en soms kostbare aangelegenheid is. Uniechemie wil u als professional in de koudetechniek helpen om continu up-to-date te blijven en wij bieden daarom betaalbare cursussen en trainingen aan. Dat doen wij in samenwerking met onze partners en leveranciers. Op die manier bent u nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. En u komt in contact met de specialisten van Uniechemie en haar fabrikanten.

Ons standpunt “Beter leren, beter presteren” presenteren wij graag aan u door middel van deze pagina. Het geeft een overzicht van beschikbare cursussen en trainingen die op het moment van de uitgave beschikbaar zijn.
Uniechemie werkt continu aan verbeteringen. Wordt een door u gewenste training niet genoemd, neem dan contact met ons op  via sales@uniechemie.nl of via telefoonnummer 055 533 45 29.


In samenwerking met BITZER organiseert Uniechemie regelmatig productspecifieke trainingen voor engineers, monteurs en servicespecialisten. De trainingen bestaan uit een gedegen theoretisch en praktisch gedeelte.
 

CO2 training

In deze module worden compressoren behandeld voor subkritische en transkritische toepassingen.
Overige onderdelen zijn:
• ontwerp
• beveiliging
• in bedrijf stellen

Geschikt voor engineers, monteurs en servicespecialisten.

Duur: 2 dagen
Taal: Engels of Duits
Prijs: Op aanvraag
Locatie: Duitsland
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven

 

 

Zuigercompressoren

• productoverzicht
• ontwerpeigenschappen
• toepassingen 1
• toepassingen 2 (Capaciteitscontrole)
• speciale toepassingen (Alternatieve koudemiddelen, toepassingen met propaan, marine toepassingen)
• in bedrijf stellen, storingsanalyse, onderhoud en reparatie van zuigercompressoren website, software, EPARTS, BEST

Duur: 2 dagen
Taal: Engels of Duits
Prijs: Op aanvraag
Locatie: Duitsland
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven

 

 

Frequentieregelaars

Deze training heeft een theoretisch gedeelte met praktische oefeningen.
De training richt zich op:
• regelgedrag
• integratie in koelsysteem en elektrisch systeem
• monitoring en trouble shooting.

Duur: 2 dagen
Taal: Engels of Duits
Prijs: Op aanvraag
Locatie: Duitsland
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven

 

 

Schroefcompressoren

• toepassingen 1
• toepassingen 2 (Oliehuishouding/smering, vriestoepassingen (Economizer))
• website, software, EPARTS, BEST

Duur: 1 dag
Taal: Nederlands
Prijs: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven

 

 

NH3 training

De NH3 training heeft meer theoretische inhoud. Onder andere de volgende aspecten worden belicht:
• ontwerp
• compressorbeveiliging
• koudemiddeleigenschappen en thermodynamica
• onderhoud

Duur: 2 dagen
Taal: Engels
Prijs: Op aanvraag
Locatie: Duitsland
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven

 

In samenwerking met onze leverancier verzorgen wij de volgende trainingen:
 

XWeb EVO basis

Deze training bevat:
• de wijzigingen in de nieuwe versie Xweb EVO
• voorstelling van het nieuwe Xweb EVO programma
• regelaars toevoegen
• configuratie van alarmen
• basis gebruik van de Xweb EVO

Duur: 1/2 dag
Taal: Nederlands
Prijs: € 100,00 p.p. excl. btw
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: 2 personen

 

 

XWeb EVO gevorderden

Een ruime basiskennis van Xweb EVO en eigen laptop is vereist voor het volgen van deze training
• beheersing van alle functionaliteiten en parameters
• maken van een plan
• instellen van een takenplanner
• praktische tips voor installaties en configuratie van alarmbeheer en registratie van data
• alarmbeheer en registratie van data
• adressering van aangesloten regelaars
• integratie in netwerken
• initiatie in verbinden van PC met Xweb

Duur: 1 dag
Taal: Nederlands
Prijs: € 100,00 p.p. excl. btw
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.

 

 

Temperatuurregelaars

Een ruime basiskennis van Xweb EVO en eigen laptop is vereist voor het volgen van deze training
• beheersing van alle functionaliteiten van de Dixell prime wing regelaars
• u weet perfect wanneer welk soort toestel ingezet kan worden
• herkennen van alle mogelijke alarmen en storingen
• snelle diagnose en herkennen van eventuele problemen of minder goede werking van de installatie

Duur: 1/2 dag
Taal: Nederlands
Prijs: € 160,00 excl. btw voor groepje van 3-4 personen
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 3 inschrijvingen.

 

 

Oververhittingsregelaars voor elektronische expansie

• overzicht van alle beschikbare oververhittingscontrollers voor elektronische expansieventielen (XEV-reeks)
• inzicht van alle functionaliteiten en parameters van XEV12D, XEV22D, XM678K en XM679K

Duur: 1/2 dag
Taal: Nederlands
Prijs: € 160,00 excl. btw voor groepje van 3-4 personen
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 3 inschrijvingen.

 

 

Stappenregelaar XC1015D

• overzicht van de verschillende stappenregelaars inzicht van de functionaliteiten en parameters van de verschillende Dixell stappenregelaars
• erkennen van alarmen en storingen

Duur: 1/2 dag
Taal: Nederlands
Prijs: € 160,00 excl. btw voor groepje van 3-4 personen
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 3 inschrijvingen.

 

Deze training is bedoeld voor alle professionele installateurs van commerciële & industriële koelinstallaties die hun isolatiekennis wensen te verfijnen. De cursus omvat een kort theorie- en een ruim praktijkdeel.
 

Wat kunt u na deze training?
• een perfecte inschatting maken wanneer welke producten toe te passen
• u bent in staat om de juiste gereedschappen te hanteren, alsook op een efficiënte en optimale manier te isoleren
• u weet ook niet standaardvormen op een correcte manier te isoleren (collectoren, afsluiters en filters)

Duur: 2 dagen
Taal: Engels of Nederlands
Prijs: € 80,00 p.p.
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 8 inschrijvingen.

 

Er wordt ruim aandacht besteed aan de open en semi-hermetische compressoren voor toepassingen in koelsystemen en airconditioning systemen. DORIN compressoren zijn geschikt voor de meeste koudemiddelen.
 

Onderdeel van de training is daarom de toepassing van:
• CO2
• NH3
• HCFC’s, HFC’s en HC’s

Duur: 1 dag
Taal: Engels
Prijs: € 120,- p.p. excl.btw
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 8 inschrijvingen.

 

Onze sector is sterk onder invloed van alle wetgeving, GWP waardes, het toepassen van zoveel mogelijk natuurlijke koudemiddelen of alternatieve HFO koudemiddelen met een laag GWP. De uitfasering van chemische koudemiddelen is sinds enige jaren definitief. Deze cursus biedt een uitstekend inzicht in de toepassing van de Opteon HFO’s (XP en XL) die Uniechemie in het assortiment heeft. De cursus gaat o.a. in op:
• korte samenvatting van de regelgeving
• wat zijn de eigenschappen van HFO’s?
• waarom raden wij het gebruik aan?
• waarmee moet je rekening houden bij toepassing in bestaande installaties?
• hoe zit het met brandbaarheid en giftigheid?
• wat zijn de thermodynamische prestaties van HFO’s?
• update omtrent de goedkeur van compressorfabrikanten m.b.t. de toepassing van de Opteon XP en XL koudemiddelen

Geschikt voor engineers, project managers, monteurs en service specialisten.

 

Duur: 1 dag
Taal: Engels
Prijs: € 60,00 p.p. excl.btw
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 6 inschrijvingen.

 

In samenwerking met Bacharach organiseert Uniechemie productspecifieke trainingen voor engineers, monteurs en servicespecialisten. De trainingen bestaan uit een uitgebreid theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De trainingen zijn in het Engels voor wat betreft het theoretische gedeelte.
Het praktisch gedeelte, o.a. de wijze van kalibratie en het instellen van sensoren, wordt in het Nederlands gegeven. Systemen die aan bod komen zijn het type MGD, MGS en MVR met daarbij de uitleg welk systeem het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing.
 

MGD, MGS en MVR lekdetectiesystemen

• beheersing van alle functionaliteiten van de sensoren en basisstations
• selectie van systemen afhankelijk van koudemiddel, toepassing en omgeving
• calibratie van sensoren

Duur: 1 dag
Taal: Engels of Nederlands
Prijs: € 80,00 p.p. excl. btw
Locatie: Apeldoorn
Minimale deelname: Er kan individueel worden ingeschreven.
                                       De training start bij 6 inschrijvingen.

Geschikt voor engineers, monteurs en servicespecialisten.
Een bijzonder nuttige training die tevens inzicht geeft in wat uw wettelijke verplichtingen zijn als installateur

 

Belangrijk! Wettelijk verplicht!
Volgens de F-gassenverordening VO 517/2014 en uitvoeringsverordening VO1516/2007 is een lekkagedetectiesysteem wettelijk verplicht voor stationaire koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur, warmtepompen en brandbeveiligingsapparatuur die 500 ton CO2 equivalent of meer bevat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien genoemde apparatuur is voorzien van meerdere gescheiden koudemiddelcircuits, de inhoud per circuit maatgevend is voor deze verplichting. Tevens geldt dat, indien er meerdere apparaten/systemen in een opstellingsruimte zijn opgesteld, de inhoud per apparaat/systeem maatgevend is voor deze verplichting.