Whitepaper: 5 pagina's om uw kennis uit te breiden!

UNIECHEMIE - Whitepaper warmtepompen

Gratis uw warmtepompen kennis uitbreiden? Dat kan!

De warmtepomp speelt een steeds belangrijkere rol bij het verwarmen en/of koelen in woningbouw en utiliteit toepassingen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Tijd om de balans op te maken, waarbij deze whitepaper een handig hulpmiddel is om uw kennis met betrekking tot warmtepompen uit te breiden.

Kent u de diverse varianten van elektrische warmtepompen? Welk principe ligt ten grondslag aan een warmtepomp? Wat zijn de voordelen van lucht/water warmtepompen? Bent u op de hoogte van de gunstige bijkomstigheden, zoals subsidiemogelijkheden van warmtepompen? Aan welke certificeringseisen en regelgeving moet u voldoen bij het toepassen van warmtepompen? Allemaal vragen waar u het antwoord op vindt in onze whitepaper.

De digitale versie is beschikbaar in een bladerversie, deze kunt u voorzien van eigen notities. Super handig om snel de voor u relevante pagina’s terug te vinden. Natuurlijk kunt onze whitepaper ook downloaden en printen.

N.B. De keuze van het koudemiddel bepaalt of u gaat voor een duurzame oplossing. De F-gassenverordening speelt hierin een bepalende factor.