Uitfasering HFK’s

Grafiek uitfasering
Per 1 januari 2015 is voor alle 28 Europese lidstaten een nieuwe verordening van kracht gegaan omtrent het uitfaseren van synthethische koudemiddelen. De zogenaamde HFK’s of F-gassen.

UNIECHEMIE informeert u graag over de consequenties en de verschillende oplossingen.

Wat betekent de nieuwe wetgeving?

De Europese Commissie heeft een wet aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof, toegepast in koel- en vriesinstallaties, versneld uit te faseren. Uitfaseren betekent op termijn:
  •  een verbod op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen
  •  terugdringen van het gebruik van deze koudemiddelen en
  •  het terugdringen van het aantal lekkages van koel- en vriesinstallaties met een F-gas door meer verplichte lekcontroles

Beperking van HFK productie

De productie van HFK’s wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030.

Verbod op productie van bepaalde koudemiddelen

Per 1 januari 2020 - geldt een verbod op het gebruik voor service en onderhoud van maagdelijke f-gassen met een GWP groter of gelijk aan 2500. Dit verbod geldt voor koelapparatuur met een koelmiddelvulling groter of gelijk aan 40 ton CO2-equivalenten.
Per 1 januari 2022 - hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten met GWP>150.
Per 1 januari 2022 - zijn HFK's met een GWP ≥ 150 verboden in nieuwe centrale commerciële koelinstallaties met een vermogen van 40 kW of meer, met uitzondering van het primaire circuit van cascadesystemenen, waar het koudemiddel een GWP lager dan 1.500 moet hebben.

Verbod op het bijvullen

Per 1 januari 2015 tot 1 januari 2030 – bijvullen alleen nog toegestaan met geregenereerd of gerecycled koudemiddel.

Vanaf 1 januari 2030 - bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2500 geheel verboden.

Welke mogelijkheden biedt UNIECHEMIE?

Heeft u een koelinstallatie die gekoeld wordt met R22 of R12, dan heeft u vier keuzemogelijkheden:
  •  u gaat door met uw bestaande installatie
  •  u kiest voor een drop-in koudemiddel
  •  u bouwt de installatie om
  •  u gaat over op nieuwbouw of vervanging

Laag GWP koudemiddelen als alternatief

Kijk hier voor de vervangingstabel.

Ammoniak, propaan, CO2 en isobutaan zijn in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief en worden door de Europese overheid financieel gestimuleerd.

Meer informatie?

Voor uitgebreide toelichting over de wetgeving en de gevolgen voor uw bedrijf kunt u ons voor vragen bellen naar telefoonnummer 055 533 4529 of een e-mail bericht sturen naar sales@uniechemie.nl