Analyse koelgassen en compressorolie

AnalyseISO gecertificeerde analysemethode

UNIECHEMIE beschikt over een eigen koudemiddel laboratorium. Alle analysemethoden zijn gestandaardiseerd en deze zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Deze methoden waarborgen de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de analyse.

Snel en nauwkeurig analyseren

Om de binnengekomen recyclegassen snel en goed te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een koelgasanalysator. Deze koelgasanalysator kan op een snelle en nauwkeurige manier met behulp van infraroodspectrometrie bepalen om welk koelgas het gaat en welke samenstelling het gas heeft.
Methode: Infrarood Fluorcarbon Analyzer

Bepaling van hoog kokende residu

Het doel van deze testmethode is om hoog kokende residuen en zichtbare deeltjes in nieuwe en geregenereerd koudemiddel te bepalen.
Deze methode is van toepassing op routinematige  kwantitatieve bepaling van HKR en zichtbaar bewijs van deeltjes in alle lage, middelhoge en hoge druk geregenereerde en nieuwe koudemiddelen. De methode is ontwikkeld om HKR te meten en deeltjes in overeenstemming met ARI Standard 700 specificaties voor HKR en deeltjes.
Methode: Goetz centrifugebuis met capillaire punt

Bepaling van het vochtgehalte

Het doel van deze analyse is om vast te stellen of het vochtgehalte acceptabel is om het koudemiddel te gebruiken in koelinstallaties.   
Methode: Elektrolytische methode

Bepaling van de zuurgraad

Het doel van deze analyse is om vast te stellen of het koudemiddel niet verzuurd is.
Het zuurgehalte van standaard kwaliteit koudemiddel (ISO/DIS 12810) is kleiner dan 0,1 ppm.
Het zuurgehalte moet zo laag mogelijk gehouden worden om aantasting van de koelinstallatie te voorkomen.

Compressorolie analyse

Een oliemonster uit een koelsysteem kan worden vergeleken met een bloedonderzoek van een patiënt. Verborgen gebreken worden zichtbaar en preventieve correcties zorgen voor een optimale werking van het koelproces.
Het nemen van een oliemonster om dit bij Uniechemie te laten onderzoeken is voor vele servicebedrijven en eigenaren van industriële koelinstallaties een standaard procedure.

Meer informatie over onze analysemogelijkheden?

Voor uitgebreide toelichting over onze analysemogelijkheden en aanvraag van monsterpotjes kunt u bellen naar telefoonnummer 055 533 4529 of een e-mail bericht sturen naar sales@uniechemie.nl