HFK koelgassen

HFK KoelgassenUNIECHEMIE al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor uw koudemiddelen

65 jaar geleden startte UNIECHEMIE met het produceren van “veilige” koudemiddelen, de HFK’s. Voor die tijd waren NH3, SO2 en Methylchloride gebruikelijke koudemiddelen. De koeltechniek zat daarmee vol risico’s. Ongelofelijk maar waar, materialen als RVS en Teflon bestonden nog niet. Dat heeft er zeker toe geleid dat de koeltechniek maar beperkt werd toegepast.

HFK's zijn de fluorkoolwaterstoffen: een organische verbinding bestaande uit koolstof, waterstof en fluor, die per molecuul maximaal zes koolstofatomen bevat. Deze stoffen versterken het broeikaseffect. Het broeikaseffect van HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2. Op HFK's is de Europese F-gassenverordening van toepassing.

Er zijn verschillende soorten koelgassen beschikbaar. Onderstaand vindt u de meest gangbare koelgassen.

 

R134a
Dit koelgas komt in de praktijk niet zo heel veel voor. Het hoge GWP getal van 3.500 maakt het ook minder geschikt voor toepassing in toekomstige koelinstallaties.

R23
R-23 is een fluorkoolwaterstof geschikt voor zeer lage temperatuur systemen (-60 tot-100 °C) voorzien van zuiger of roterende compressoren.

R32
R32 koelgas wordt in toenemende mate toegepast in airco systemen. Dit koudemiddel vervangt R410A, welke mileuvriendelijker (GWP = 675) is en een betere efficiëntie geeft. R32 is weliswaar ontvlambaarder dan R410A, maar heeft een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h.

R134a
Dit HFK koelgas wordt toegepast voor medium en hoge stationaire koeling. Het wordt tevens wereldwijd als standaard koelgas voor mobiele airconditioningsystemen gezien.

R404A
Een belangrijk koudemiddel voor de Nederlandse en Europese markt is R-404A. Dit HFK koelgas is bruikbaar voor koelinstallaties, compressoren en koeltechnische componenten. Dit koelgas geldt ook als opvolger van koudemiddel R22. R-404A is een zogenaamde HFK met een hoge GWP van 3.922.

R407A
R407A (GWP 2.107) is een mengsel dat op de markt is gebracht als vervanger van R22 en R404A voornamelijk voor toepassing in commerciële systemen bij gemiddelde temperaturen.

R407C
R-407C is een veelvuldig toegepast koudemiddel voor zowel huishoudelijke als commerciële airconditioning toepassingen. Verder wordt R-407C ook toegepast bij warmtepompen. Het heeft een GWP van 1.774.

R407F
R407F (GWP 1.825) is een zeotropisch HFK mengsel bestemd voor commerciële koeling op lage temperaturen. Het is een vervangend koudemiddel voor R-404A in nieuwe en bestaande installaties.

R410A
Dit HFK koelgas met een GWP van 2.088 wordt gebruikt voor airconditioningssystemen en warmtepompen.

R417A
Dit HFK koelgas met een GWP van 2.346 wordt gebruikt voor airconditioningssystemen.

R507A
Dit HFK koelgas wordt gemengd met koelmiddel R134a. Door die toevoeging wordt R507A toegepast bij commerciële koelinstallaties.