HFO's

Naamloos document

HFO KoelgassenKoudemiddel van de toekomst voor uw klimaatsysteem

HFO voldoet aan de F-gassenverordening 2014 en is een nieuw koudemiddeltype dat geen effect heeft op de ozonlaag en een laag GWP heeft.
De ontwikkeling van HFO is een reactie op de veranderende regelgeving van de Europese unie. In de Europese F-Gassen verordening is een verbodsbepaling ingevoerd op bepaalde apparaten die HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) gebruiken. Carrier heeft al ruim 20 jaar ervaring in het gebruik maken van niet-ozonafbrekende stoffen. Zo heeft het de industrie weggeleid van het gebruik van ozonafbrekende stoffen.

De huidige nieuwe generatie van synthetische koudemiddelen, de HFO's, geven een vergelijkbaar rendement en voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als de HFK's, met daarbij een laag GWP.

 

Opteon™ XP 40 (R449A)

Opteon™ XP 40 is dé vervanger voor R404A of R507. XP40 heeft een laag GWP van 1.397 en tast de ozonlaag niet aan. Daarnaast is XP40 geschikt voor nieuwe installaties, maar kan ook gebruikt worden voor het retrofitten van bestaande systemen.
XP40 is geschikt voor koel- en vriestoepassingen.

Opteon™ XP 44 (R452A)

Opteon™ XP44 (R-452A) is een niet-ozonlaag aantastend koelgas met een lage GWP van 2.140. Het is geschikt als koelmiddel vervanging voor R-404A/R-507 in nieuwe apparatuur en retrofit van bestaande systemen.

Opteon™ XL 10 (R1234yf) - uitstekende oplossing voor automotive air conditioning

De Europese Unie heeft het gebruik van R134a als koudemiddel voor airconditioning van nieuwe auto’s vanaf het modeljaar 2011 verboden in de EU-landen.
R1234yf is recentelijk ontwikkelt als potentieel alternatief met eigenschappen die zeer vergelijkbaar zijn met R134a, maar met een broeikaseffect van 4 CO2-equivalent op een 100-jaarhorizon. Het heeft ook een ozonlaag aantastingpotentieel van 0 en excellente “Life Cycle Climate Performance” (LCCP) in vergelijking met R134a en CO2. Het is een doorbraak op het gebied van de auto-airconditioning.

De voornaamste kenmerken van R1234yf

R1234yf zijn onverzadigde moleculen met minstens één dubbele koolstof-koolstof verbinding. Deze moleculen zijn bijzonder reactief in de atmosfeer en hebben daarom een relatief korte levensduur. Deze korte levensduur draagt gedeeltelijk bij tot de lage GWP.

Koudemiddelen zijn in giftigheidsklassen onderverdeeld. Klasse A voor de licht giftige koudemiddelen en klasse B voor een hogere giftigheid. De twee voornaamste moleculen R1234yf en R1234ze zijn beide klasse A, en de mengsels van deze moleculen zijn ook klasse A.

R1234ze

R1234ze is qua toepassing en drukken het meest vergelijkbaar met R134a. De GWP factor is zeer laag, namelijk <1, terwijl die van R134a, 1410 is. De GWP factor van CO2 is 1. R1234ze heeft lagere drukken dan R134a en kent een lager volumetrisch rendement dan R134a. Dat betekent dat de koelcapaciteit ca. 20% lager is. Dat zou betekenen dat er een grotere compressor geselecteerd moet worden t.o.v. R134a.

De voornaamste kenmerken van R1234ze

R1234ze is onder normale omgevingstemperaturen onbrandbaar. Echter, onder specifieke omstandigheden zou er vlamvorming kunnen optreden. Daarom is het koudemiddel geclassificeerd in de categorie A2L. In de huidige EN378 is deze categorie echter niet vermeld. In de Amerikaanse ASHRAE 34-2010 zijn de A2L koudemiddelen wel geclassificeerd.

 Vervangingstabel

Benaming
Algemene aanduiding
vervanger
voor
Inzetgebied verdamper
temp. (°C)
Veiligheids
groep
GWP Broeikas
(100 jr)
Temp. Glide
(K) 3)
Kritische temp.
(°C) 4)
HFCK koudemiddel
R124 R114 1)/R12B1 -10 t/m +40 A1 609 0 122
R142b R114 1)/R12B1   A2 2310 0 137
HFK Chloorvrije-koudemiddelen
R134a R12 (R22) 1) -20 t/m +24 A1 1430 0 101
R152a R12 (R22) 1) -30 t/m +15 A2 124 0 113
R125 R12 (R22) 1) als mengsel A1 3500 0 66
R143a R12 (R22) 1) als mengsel A2 4470 0 73
R32 R12 (R22) 1) als mengsel A2L 675 0 78
R227ea R12B1/R114 1) -10 t/m +40 A1 3220 0 102
R236fa R114 -10 t/m +40 A1 9810 0 >120
R23 R13 (R503) -95 t/m -50 5) A1 14 800 0 26
HFK Chloorvrije-Blends
Opteon XL 10 (R1234yf) R134a -20 t/m +24 A2L 4 0 94,7
1234ze(E) R134a -20 +24 A2L 7 0  
R404A R22 (R502) -70 t/m -8 A1 3900 0,8 73
R507A R22 (R502)   A1 4000 0 71
R407A R22 (R502) -40 t/m -8 A1 2100 6,5 83
R422A R22 (R502)   A1 3100 4,4 72
R437A R413A/R12(R500) -30 t/m -14 A1 1800 1,7 95
R407C R22 -18 t/m +14 A1 1800 7,1 87
R407F R22/R404A -40 t/m -8 A1 1800 6,4 83
R417A R22 -18 t/m +14 A1 2300 5,1 90
R417B R22 -40 t/m -4 A1 2920 3,4 75
R422D R22 -40 t/m -8 A1 2700 4,5 81
R424A (RS44) R22   A1 2440 0 88,8
R427A R22 -40 t/m -8 A1 2100 7,1 87
R438A R22   A1 3600 0,5 70,8
R428A (RS52) R22-R502   A1 3245 1,5 77,8
R434A (RS45) R22-R407C   A1 2150 6,6 80
R442A R22   A1 1900    
R410A R22 1) (R13B1) 2) -80 t/m +8 A1 2100 0 72
R448A (N40) R404A -40 t/m -8 A1 1386 6,1 84
R449A (Opteon XP 40) R404A/R507A -40 t/m -8 A1 1397 5 82
R450A (N13) R134a +25 t/m -30 A1 601 0,4 106
R452A (Opteon XP 44) R404A/R507A -47 t/m -43,2 A1 2140 3 74,9
R453A (RS70) R22   A1 1765 4,2 89,7
ISCEON MO89 R13B1 2) -80 t/m -20 N/A 1735 4 70
R508A R503 -95 t/m -50 5) A1 13000 0 13
R508B R503   A1 13000 0 14
R513A R134a   A1 631 0 96,5
Halogeenvrije koudemiddelen
R717   -50 t/m +12 B2 0 0 133
R723 R717 -55 t/m +15 B2 8 0 131
R600 R12/R134a -10 t/m +20 A3 0 0 152
R600a R12/R134a -10 t/m +40 A3 3 0 135
R290 Diverse -55 t/m +13 A3 3 0 97
R1270 R404A/R507 -55 t/m +15 A3 2 0 92
R170 R13/R503 -93 t/m -50 5) A3 6 0 32
R744 Diverse -50 t/m -10 A1 1 0 31

1) Alternatief koudemiddel heeft enige afwijking in de druk en koel-capaciteit.
2) Alternatief koudemiddel heeft een grotere afwijking bij verdampen lager dan -60 °C
3) Totale glide van de vloeistof naar damp gebaseerd bij 1bar absoluut, werkelijke glide is afhankelijk van bedrijfsconditie, H/M temp. 70% L temp. 60% van totale glide.
4) Afgeronde waarde
5) Cascade