Recycling koudemiddelen

recycling, koudemiddelen, koelgas, regenereren, cilinders, analyse

Nadat een ontmanteling of retrofit heeft plaatsgevonden van een installatie moeten de teruggewonnen koudemiddelen worden ingeleverd bij een geregistreerde verwerker.

UNIECHEMIE is vergunninghouder

UNIECHEMIE is vergunninghouder om koudemiddelen in te nemen en draagt zorg voor een verantwoorde verwerking. Met als doel onnodige emissies van koudemiddelen te voorkomen en waar mogelijk regenereerbare koudemiddelen opnieuw op de markt te brengen. Is het product niet regenereerbaar, dan zal het worden verwerkt tot herbruikbaar materiaal (voor andere toepassingen) of ongevaarlijk afval.

UNIECHEMIE is onder andere vergunninghouder voor:

Inname van gebruikte koudemiddelen
Opwerking en regeneratie van koudemiddelen
Afvoer van niet opwerkbare vervuilde koudemiddelen

Onbruikbare koudemiddelen worden door onze partner op zeer milieuvriendelijke wijze verwerkt. De nuttige stoffen worden via een kraakproces verwijderd, waardoor maar een klein residu hoeft te worden vernietigd.

UNIECHEMIE recyclecilinders zijn speciaal gemerkt en worden ook uitsluitend voor recycling gebruikt.

Wat mag wel en wat mag niet?

Een belangrijk criterium voor het terugbrengen van vervuilde koudemiddelen in de koudemiddelkringloop is dat het product minimaal 99% zuiver moet zijn. In het te recyclen product mag dan ook maar maximaal 5% olie aanwezig zijn. Het aandeel verontreinigingen door vreemde gassen, vocht en zuren moet gering zijn (de precieze waarden zijn op aanvraag te leveren). Let u hierbij op de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de EN 378- 4.

Testen koudemiddel

UNIECHEMIE beschikt over een eigen laboratorium waar koudemiddelen kunnen worden onderzocht. Onderzoeksmogelijkheden zijn:

Zuiverheid
Samenstelling (van mengsel gassen)
Vochtigheid

Indien u twijfelt over de kwaliteit van uw koudemiddel, laat het testen in ons laboratorium. Hiervoor kunt u een monsteranalyse van cilinders bij ons aanvragen.

Inname koudemiddel

Voor het retour sturen van koudemiddel stelt UNIECHEMIE haar klanten gepaste recyclecilinders ter beschikking. Deze zijn bij onze verkoop binnendienst te bestellen. De recyclecilinders kunnen retour gestuurd worden. Gebruik hiervoor een afhaalopdracht die u van onze website kan halen. In het geval van recycling is er sprake van een extra stukje wetgeving. Is het nettogewicht van de recyclecilinders ≥ 50 kg? Dan dient er een begeleidingsformulier ingevuld en meegeleverd te worden. UNIECHEMIE verzorgt dit traject, inclusief het aanvragen van het afvalstroomnummer geheel GRATIS voor u! Zodra de cilinders bij ons binnenkomen zal er een koudemiddel analyse worden uitgevoerd om te bepalen of het koudemiddel daadwerkelijk te regenereren is of dat deze sterk vervuild is en op een verantwoorde manier vernietigd dient te worden. De analyse wordt te allen tijde uitgevoerd, behalve wanneer de inhoud minder bedraagt dan 2 kg. In dit geval wordt het behandeld als niet regenereerbaar.

Attentie:

Let op: bij gebruik van recycling cilinders

Voorkom menging van koudemiddelen
Mengsels zijn niet geschikt voor hergebruik
Pas op voor overvullen van de cilinder. Vul niet meer dan 80% van het maximum vulgewicht!
Gassen voorzien van een lekdetectiemiddel (b.v. Arglo) worden als vervuild beschouwd

Heeft u vragen over het inleveren van koudemiddelen, transportkosten of analysekosten? Ons team helpt u graag via 055 533 45 29 of via sales@uniechemie.nl.