Recycling

RecyclingNadat een ontmanteling of retrofit heeft plaatsgevonden moeten de teruggewonnen koudemiddelen worden ingeleverd bij een geregistreerde verwerker.

UNIECHEMIE is vergunninghouder

UNIECHEMIE is vergunninghouder om koudemiddelen in te nemen en voor een verantwoorde verwerking zorg te dragen. Dit alles met als doel onnodige emissies van koudemiddelen te voorkomen en daar waar mogelijk regenereerbare koudemiddelen opnieuw op de markt te brengen. Product dat niet regenereerbaar blijkt te zijn, zal worden verwerkt tot herbruikbaar materiaal (voor andere toepassingen) of ongevaarlijk afval.

UNIECHEMIE is onder andere vergunninghouder voor:
  •  Inname van gebruikte koelgassen
  •  Opwerking en regeneratie van koelgassen
  •  Afvoer van niet opwerkbare vervuilde koelgassen. Onbruikbare koelgassen worden door onze partner op zeer milieuvriendelijke wijze verwerkt. De nuttige stoffen worden via een kraakproces verwijderd, waardoor maar een klein residu hoeft te worden vernietigd.

UNIECHEMIE recyclecilinders zijn speciaal gemerkt en worden ook uitsluitend voor recycling gebruikt.

Wat mag wel en wat mag niet?

Belangrijk criterium voor het terugbrengen van vervuilde koudemiddelen in de koudemiddelkringloop is dat het product minimaal 99% zuiver moet zijn. In het te recyclen product mag dan ook maar maximaal 5% olie aanwezig zijn.
Het aandeel verontreinigingen door vreemde gassen, vocht en zuren moet gering zijn (de precieze waarden zijn op aanvraag te leveren).
Let u hierbij op de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de EN 378- 4.

Testen koelgas

UNIECHEMIE beschikt over een eigen laboratorium waar koelgassen kunnen worden onderzocht.
Onderzoeksmogelijkheden zijn:
  •  Zuiverheid
  •  Samenstelling (van mengsel gassen)
  •  Vochtigheid. Indien u twijfelt over de kwaliteit van uw koelgas, laat het testen in ons laboratorium.

Hiervoor kunt u een monster analyse van cilinders bij ons aanvragen.

Inname koelgas

Voor het retour sturen van koudemiddel stelt UNIECHEMIE haar klanten gepaste recycle cilinders ter beschikking.Deze zijn bij onze verkoopbinnendienst te bestellen. De recycle cilinders kunnen retour gestuurd worden, gebruik hiervoor een afhaalopdracht die u van onze website kan halen. Tevens dient u een begeleidingsformulier met de zending mee te sturen, wanneer het netto gewicht boven de 50 kg is. Heeft u nog geen begeleidingsformulier dan verzoeken wij u deze bij ons aan te vragen. Aan deze aanvraag zitten kosten verbonden. Zodra de cilinders bij ons binnen komen zal er een koudemiddel analyse worden uitgevoerd om te bepalen of het koelgas daadwerkelijk te recyclen is of dat deze sterk vervuild is en vernietigd moet worden. Als u vantevoren duidelijk aangeeft dat het koelgas vervuild is zal er geen analyse worden uigevoerd en zullen deze kosten niet worden berekend.

Attentie:

Let op: bij gebruik van recycling cilinders
  •  Voorkom menging van koelgassen.
  •  Mengsels zijn niet geschikt voor hergebruik.
  •  Pas op voor overvullen van de cilinder. Vul niet meer dan 80% van het maximum vulgewicht!
  •  Gassen voorzien van een lekdetectiemiddel (b.v. Arglo) worden als vervuild beschouwd.

Vraag ons naar de prijs voor inleveren transportkosten en analysekosten.