Recycling

RecyclingNadat een ontmanteling of retrofit heeft plaatsgevonden moeten de teruggewonnen koudemiddelen worden ingeleverd bij een geregistreerde verwerker.

UNIECHEMIE is vergunninghouder

UNIECHEMIE is vergunninghouder om koudemiddelen in te nemen en voor een verantwoorde verwerking zorg te dragen. Dit alles met als doel onnodige emissies van koudemiddelen te voorkomen en daar waar mogelijk regenereerbare koudemiddelen opnieuw op de markt te brengen. Product dat niet regenereerbaar blijkt te zijn, zal worden verwerkt tot herbruikbaar materiaal (voor andere toepassingen) of ongevaarlijk afval.

UNIECHEMIE is onder andere vergunninghouder voor:
  •  Inname van gebruikte koelgassen
  •  Opwerking en regeneratie van koelgassen
  •  Afvoer van niet opwerkbare vervuilde koelgassen. Onbruikbare koelgassen worden door onze partner op zeer milieuvriendelijke wijze verwerkt. De nuttige stoffen worden via een kraakproces verwijderd, waardoor maar een klein residu hoeft te worden vernietigd.

UNIECHEMIE recyclecilinders zijn speciaal gemerkt en worden ook uitsluitend voor recycling gebruikt.

Wat mag wel en wat mag niet?

Belangrijk criterium voor het terugbrengen van vervuilde koudemiddelen in de koudemiddelkringloop is dat het product minimaal 99% zuiver moet zijn. In het te recyclen product mag dan ook maar maximaal 5% olie aanwezig zijn.
Het aandeel verontreinigingen door vreemde gassen, vocht en zuren moet gering zijn (de precieze waarden zijn op aanvraag te leveren).
Let u hierbij op de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de EN 378- 4.

Testen koelgas

UNIECHEMIE beschikt over een eigen laboratorium waar koelgassen kunnen worden onderzocht.
Onderzoeksmogelijkheden zijn:
  •  Zuiverheid
  •  Samenstelling (van mengsel gassen)
  •  Vochtigheid. Indien u twijfelt over de kwaliteit van uw koelgas, laat het testen in ons laboratorium.

Hiervoor kunt u een monster analyse van cilinders bij ons aanvragen.

Inname koelgas

Voor het retour sturen van koudemiddel stelt UNIECHEMIE haar klanten gepaste recycle cilinders ter beschikking. Deze zijn bij onze verkoop binnendienst te bestellen. De recycle cilinders kunnen retour gestuurd worden. Gebruik hiervoor een afhaalopdracht die u van onze website kan halen. In het geval van recycling is er sprake van een extra stukje wetgeving. Is het nettogewicht van de recycle cilinders ≥ 50 kg? Dan dient er een begeleidingsformulier ingevuld en meegeleverd te worden. UNIECHEMIE verzorgt dit traject, inclusief het aanvragen van het afvalstroomnummer geheel gratis voor u! Zodra de cilinders bij ons binnenkomen zal er een koudemiddel analyse worden uitgevoerd om te bepalen of het koudemiddel daadwerkelijk te regenereren is of dat deze sterk vervuild is en op een verantwoorde manier vernietigd dient te worden. De analyse wordt te allen tijde uitgevoerd, behalve wanneer de inhoud minder bedraagt dan 2 kg. In dit geval wordt het behandeld als niet regenereerbaar.

Attentie:

Let op: bij gebruik van recycling cilinders
  •  Voorkom menging van koelgassen.
  •  Mengsels zijn niet geschikt voor hergebruik.
  •  Pas op voor overvullen van de cilinder. Vul niet meer dan 80% van het maximum vulgewicht!
  •  Gassen voorzien van een lekdetectiemiddel (b.v. Arglo) worden als vervuild beschouwd.

Vraag ons naar de prijs voor inleveren transportkosten en analysekosten.