A.T.S. Koudetechniek te Schimmert - Project fruitkoeling

24-05-2017

Recentelijk heeft Uniechemie een ammoniak unit gebouwd in opdracht van de firma A.T.S. koudetechniek te Schimmert, mede gespecialiseerd in het bewaren van fruit- en landbouwproducten.

Na de goede ervaringen van de eerder geleverde ammoniak unit in 2014 heeft A.T.S. koudetechniek weer voor de kwaliteit van unitbouw van Uniechemie gekozen.

In het voortraject is in nauw overleg met A.T.S. koudetechniek eerst een flowschema opgesteld met een bijbehorende 3D tekening die door het projectteam en de constructeur van Uniechemie is opgesteld.

Samen is gekeken naar de meest optimale componentkeuze waarbij het hoogst mogelijke rendement is nagestreefd.

Uiteindelijk is de unit tailor made gebouwd in onze productielocatie te Apeldoorn en bestaat deze uit 3 Bitzer W6FA open zuigercompressoren met direct gekoppelde elektromotoren.

A.T.S. Project fruitkoelingA.T.S. Project fruitkoeling

Geplaatst in Algemeen nieuws