Alle door UNIECHEMIE geleverde producten worden gedurende één jaar na aflevering gegarandeerd op materiaal- en/of productiefouten. De garantie beperkt zich uitsluitend tot reparatie, vervanging of creditering van de aankoopprijs van het defecte product.
De garantie die UNIECHEMIE hanteert is vastgelegd in de NVKL voorwaarden voor groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabricaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.

UNIECHEMIE doet zijn uiterste best om aan klanten een goed product te leveren. Daar staan wij voor. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u aanspraak moet maken op garantie.
Het is belangrijk te weten dat daarvoor regels gelden. Deze vindt u in de betreffende passages uit de NVKL voorwaarden.

In aanvulling daarop is het altijd noodzakelijk om artikelen ter garantiebeoordeling onder begeleiding van het volledig ingevulde retourmeldingsformulier franco aan te leveren bij het centrale magazijn van UNIECHEMIE in Apeldoorn.

Adres van het UNIECHEMIE magazijn:
Aruba 21
7332 BJ Apeldoorn

Retourmeldingsformulier

Compressor Field Failure Information Form