Retourprocedure stap voor stap

Wegens overcompleet

Indien wij u conform uw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden. Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking aan ons DDP UNIECHEMIE in Apeldoorn worden geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. De kosten voor administratie en handling zijn 10% met een minimum van € 20,00 en een maximum van € 100,00. Eventueel door UNIECHEMIE gemaakte kosten voor transport zullen aan u worden doorbelast. Producten welke speciaal zijn besteld op uw verzoek en niet behoren tot ons standaardprogramma (zie prijslijst) worden niet teruggenomen!

Wegens garantieaanspraak

Indien u garantieaanspraak maakt op goederen, dient u deze goederen DDP UNIECHEMIE in Apeldoorn (vroeger franco) aan ons te retourneren, vergezeld van kopie vrachtbrief of kopie factuur en opgave van reden. Bij compressoren, verdampers en condensors is het essentieel dat de installatiegegevens en bedrijfscondities en meetgegevens (zoals onder vermeld voor compressoren) worden bijgevoegd. Wij maken u erop attent, dat een aanspraak uitsluitend ter beoordeling van UNIECHEMIE is.

Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde

Uw oude Bitzer compressor is geld waard!
De compressoren worden alleen geaccepteerd indien ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk staan. Voor de oude compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te worden aangeleverd bij UNIECHEMIE in Apeldoorn. U krijgt van ons een analyse rapport van het gene dat men bij het openen heeft aangetroffen.
Indien de uitvalsoorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities toe (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl).

Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden achterin de product catalogus, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015. Voor meest recente prijzen verwijzen wij naar onze productcatalogus op de internetsite.

Retourmeldingsformulier

Compressor Field Failure Information Form