Verzendingen

Aanvullende voorwaarden voor terugsturen van goederen.

Beschadiging aan goederen bij levering
Indien u bij een levering beschadiging(en) waarneemt dient u onverwijld, binnen 24 uur, de transporteur én ons hiervan op de hoogte te stellen.
Bij voorkeur per fax, e-mail en op de vrachtbrief.
Uw contactpersoon is Wim Fiets of Mandy Wesselink.
E-mail: logistics@uniechemie.nl
Telefoon: 055-5380645

Wegens overcompleet
Indien wij u conform uw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden. Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking aan ons DDP
Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) worden geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. De kosten zijn 5 % voor een kapitaal product, zoals compressor, verdamper of condensor, met een maximum van €100,00 en 10 % voor een onderdeel en/of appendage met een maximum van € 50,00 en een minimum van €20,00. Producten welke speciaal zijn besteld op uw verzoek en niet behoren tot ons standaardprogramma (zie prijslijst) worden nooit teruggenomen!

Wegens garantieaanspraak
Indien u garantieaanspraak maakt op goederen, dient u deze goederen DDP Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) aan ons te retourneren, vergezeld van kopie vrachtbrief of kopie factuur en opgave van reden. Bij compressoren, verdampers en condensors is het essentieel dat de installatiegegevens en bedrijfscondities (zoals onder vermeld voor compressoren worden bijgevoegd.) Wij maken u erop attent, dat een aanspraak ter beoordeling van Uniechemie B.V. is.

Ter reparatie of kalibratie
Hiervoor gelden speciale regels. Deze kunt u bij onze verkoop binnendienst opvragen.
E-mail: sales@uniechemie.nl

Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde: Uw oude Bitzer compressor is geld waard!
De compressoren worden alleen geaccepteerd indien ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk staan. Voor de oude compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te worden aangeleverd bij Uniechemie in Apeldoorn. U krijgt van ons een rapport van het geen dat Bitzer bij het openen heeft aangetroffen.
Indien de uitvaloorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl).

Algemene opmerkingen ten aanzien van de website.
Leveringen zijn af magazijn Apeldoorn.
Orders vanaf € 250,00 netto: DDP bestemming binnen Nederland.
Expressekosten worden u steeds doorberekend.
Betalingen netto: binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle prijzen zijn bruto, in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor de overige leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015. Wij behouden ons het recht voor specificaties en/of prijzen zonder aankondiging of verplichting onzerzijds te wijzigen.

GREENPOINT
NIEUW !!! Inruil defecte compressor voor een revisie compressor (willekeurig welk merk).
Een revisie of ruil compressor is alleen interessant als er ook een oude of defecte compressor retour komt. Binnen 14 dagen nadat de revisie compressor is geleverd dient de oude of defecte compressor ingeleverd te zijn. Voor de staat waarin de oude of defecte compressor verkeerd gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Dit geldt ook voor het reviseren van compressoren, bijvoorbeeld lager revisie schroefcompressoren.